Tik hier uw zoekopdracht in:
OXXA Safety Gloves / Disclaimer en privacy

Disclaimer en privacy

Introductie

Deze website wordt in werking gesteld door OXXA Safety Products („wij”, „ons” of „onze”). Uw gebruik van deze site is onderworpen aan onze gebruikersvoorschriften, die u dient te accepteren bij het gebruik van deze site. Deze gebruikersvoorschriften kunnen door ons ieder moment worden bijgewerkt en of worden aangepast. De laatste versie is altijd beschikbaar op de site.

1. Auteursrecht en (beeld)merken

Alle auteursrecht en andere rechten (inclusief, zonder beperking, intellectuele-eigendomsrechten) op de site en het materiaal op de site zijn ons eigendom of zijn geplaatst met de toestemming van de eigenaar.

Niets uit deze website mag worden verveelvoudigd, opgeslagen in een geautomatiseerd gegevensbestand of openbaar gemaakt, in enige vorm of op enige wijze, hetzij elektronisch, mechanisch, door fotokopieën, opnamen of enige andere manier, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van OXXA. De naam OXXA en het logo mag ook op geen enkele wijze gebruikt worden zonder toestemming.


2. Informatie op de site en toegankelijkheid

Deze website is met de grootst mogelijke zorgvuldigheid samengesteld.

De op deze website aangeboden informatie wordt door de gebruiker geheel voor eigen risico geïnterpreteerd en gebruikt. Aan de op deze website aangeboden informatie kunnen op geen enkele wijze rechten worden ontleend.

In verband met de mogelijke instabiele factor van het internet in het algemeen kunnen storingen, onderbrekingen en vertragingen voorkomen waar wij geen verantwoordelijkheid voor dragen. Eventuele schade ontstaan bij of door gebruik van de website, kan op geen enkele wijze voor rekening van OXXA komen.


3. Links naar andere sites

De links op deze website die niet behoren tot OXXA, worden geopend in een apart venster wanneer u deze aanklikt. Wij zijn niet verantwoordelijk voor de inhoud van deze websites. Het bezoek van deze links geschiedt geheel op uw eigen risico en voor de inhoud van deze sites verwijzen we naar de gebruikersvoorwaarden van de bewuste site.


4. Beveiliging website

De website is beveiligd door middel van een SSL Extended Validation certificaat, herkenbaar aan https in de url en de bedrijfsnaam in de groene balk van de browser.